coc yp cyfieithu

ma na goc yp cyfieithu or radd ora di digwydd ar arwydd ffordd ym Mhenarth. Gweler y stori ar wefan y BBC. Sut yn union da chin cael 'Llid y bledren dymchwelyd' o 'Cyclists dismount'???? Dyna wers i Gyngor Bro Morgannwg ar ddefnyddio system gyfieithu arlein!!

Llundain, New York ... Bermo???

Stori ar wefan y BBC heddiw yn deud bod yr enwog Weigh Out yn Bermo wedi cael ei enwi yn un or' can siop gorau yn y byd!!!

Weigh Out yw'r unig siop yng Nghymru ar y rhestr sydd yn cynnwys Selfirdges a Bollmingdales!!

O'n i yn weigh out yr wythnos dwytha i gael bag o pick n mix ar gyfer y tren nol i Gaerdydd. Siop ffab sydd yn gwerthu popeth o da da's i flawd a speisys, ac yn lot rhatach na'ch archfarchnad lleol.

Homage to catalonia

Erthygl dda ar blog y guardian heddiw am y belilais am fwy o ryddid i Catalonia, ac yn cymharu'r pwerau sydd ganddyn nhw i'r hyn mae'r DU wedi ei gynnig i'r Alban a Chymru. Gan ddweud bod hin hen bryd i'r DU ddysgu rhybweth gan Sbaen a Catalonia.

Even today London politics derides the experience of Scottish and Welsh devolution, assuming that the natives regret its extravagant budgets and costly architecture and would rather return to metropolitan direct rule. The fiasco of Northern Ireland, with its peace walls, political gangs, religious primitivism and colonial rule, is put down to the impossibility of the Irish. As with all European devolutions, the initial result can be expensive and bureaucratic. Yet they are popular. In both Edinburgh and Cardiff each constitutional review has seen a demand for more not less autonomy. Rarely do democrats want less democracy. Nor have the Scots been profligate with their local income tax, despite the Treasury's attempt to stop them from having one.
Neither Scotland nor Wales enjoys remotely the degree of autonomy exercised by provincial governments elsewhere in Europe. The Scottish parliament has roughly the powers possessed by a pre-Thatcher county council, and the Welsh assembly even less.

The British constitution, at least in regard to England, is now creaking at the seams. This past week has seen it close to collapse. A media-obsessed egotism has Tony Blair splurging new laws every day, Gordon Brown faking English nationalism and John Reid espousing sharia law at the bidding of the tabloid mullahs. It is centralist beyond reason, beyond fanaticism. Thank goodness for some sanity from Spain. Come back Armada, all is forgiven.

UDA yn y sweepstake!

Dwi di pigo'r UDA yn y sweepstake yn gwaith sy'n da i ddim, ond dydi fy £2.50 ddim wedi mynd i wastraff eto gan bod gennym gystadleuaeth ychwanegol ble ma rhaid i ni gesio pwy fydd yn ennill pob gem, a pwy fydd top scorer ayyb. am bob un da ni'n ei gael yn gywir da no'n cael pwynt a mae na wobr yn mynd i'r tri gorau. felly dwi'n dal fy ngwynt mai Brazil ac Argentina fydd yn y ffeinal!!

big borther a'r world cup

Does na ddim byd rhy ecseiting di bod yn digwydd yn fy mywyd yn ddiweddar sydd efallai yn esbonio fy obsesiwn efo big brother, ac er bod o heb ddecharu eto, y world cup. Dwi'n gwbod bod big brother yn rwtsh a bod pawb yn uffar o annoying arno ond mae o wir fel cuffur ac allai'm peidio ei wylio hyd yn oed taswn i isio. I fopd yn onest mae on werth tiwnio mewn bob noson jysd i weld Glyn, sydd yn glasur chaware teg iddo, gyda'i berlau fel "ai rili haf lyrnd some laiff sgils in hiyr, ai can cwc naw and meic a sandwich and bins on tost!"

A dwi'n gwbod bod o heb ddechrau eto, ond y world cup yw fy ail obsesiwn ar y foment. Dwi'n dilyn y build up yn y newyddion (gan weddio yn ddyddiol bo troed rooney yn mynd i ddal gangrin), ma gennai fy wal chart a dwi'n helpu sortio'r sweepstake yn gwaith! Y socceroos (awstralia) fydda i'n eu cefnogi (wel tan ar ol y group stages beth bynnag!) gan bod yr hanner arall yn dod o awstralia. Ond eto fyth fydd na ddim byd yn well na gweld Lloegr yn gwneud yn wael, gan obeithio y byddan nhw'n crasio allan ar penalties yn erbyn Argentina!

Ac efo'r tour de france yn dechrau cyn i'r world cup hyd yn oed orffen, fydd na'm gobaith i unrhywun weld fi am y ddau fis nesa!

Onomania - gair y diwrnod

Gair gwych heddiw gan Wordsmith - Onomania sef:

oniomania (O-nee-uh-MAY-nee-uh, -MAYN-yuh) noun

Compulsive shopping; excessive, uncontrollable desire to buy things.

[From Latin, from Greek xnios (for sale), from onos (price) + -mania.]

Rhodri Morgan i agor Neuadd Ganllwyd??

Yn ol y BBC fe fydd Rhodri Morgan yn ail agor neuadd Ganllwyd heddiw ar ol iddo gael ei re-vampio. Ac yn ol yr erthygl ma nhw di gwario dros £200,000 ar y lle - sut da chi'n gallu gwario cymaint a hynny ar glorified shed sinc? Pwy nath o Richard Rogers?

Pimp my snack

Di ffeindio'r wefan ma heddiw o'r enw pimp my snack a man dnags sut i neud giant maltesers neu hiwj jammy dodgers - ac yn amlwg ma na nifer o bobl di bod yn bored dros gwyl y banc ma, achos ma na loads o pimpio di bod yn mynd ymlaen.

FAW yn wrth Gymreig

Erthygl ar newswales heddiw yn son am agwedd wrth Gymreig yr FAW a mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwyno i FIFA am hyn. mae'n hollol warthus

John Pritchard, Secretary of the Caernarfon and District League,recently replied to a letter from the FAW through the medium ofWelsh, and to his great surprise, received the following responsefrom FAW Secretary General David Collins:

"I can infom you that the Football Assocciation of Wales conducts its business in English. It will remain the policy of the FAW that all communications are conducted in English."

John Pritchard was also refused permission to speak through the medium of Welsh in two separate hearings with the FAW, and they refused to pay for any translating facilities, forcing John Pritchard to speak in English.Yn ol yr erthygl mae'r FAW wedi torri nifer o reolau FIFA trwy wneud hyn megis:

Statutes 3 which states:"Discrimination of any kind against a country, private person orgroups of people on account of ethnic origin, gender, language,religion, politics or any other reason is strictly prohibited andpunishable by suspension or expulsion."

And statutes 8.2 which states:"It is the responsibility of each member association to translateinto the language of their own country"

Ymunwch a tribe yn fiji am £120!

Di gweld stori yn y Metro heddiw am ddau foi sydd wedi heirio ynys yn fiji a ma nhw isio recriwtio tribe o 5,000 ar gyfer yr ynys.
http://www.tribewanted.com
Gall pob aelod dreulio hyd at 3 wythnos ar yr ynys. Ma aelodaeth fel 'nomad' yn dechrau am £120 am hynna gewch chi wythnos ar yr ynys a llais yn sut mae'r ynys yn cael ei redeg, ac am £360 gwech chi fod yn 'warrior' a treulio 3 wythnos ar yr ynys.

Os fyswn i ddim mor skint swn i'n neud!!