bwrw glaw yn sobor iawn

Be dir crac???
Ma hi di bod yn bwrw glaw fan hyn am y tri diwrnod dwytha a dydyn nhw ddim yn gaddo haul tan ddydd gwener!!! Nes i adael cymry fel bo fim yn gorfod poeni am law (mae on gallu reu hafoc efo fy ngwallt!) - doedd hyn deffient ddim yn y brochure! Yn ol pawb yma ma hyn yn reit od hefyd achos fel arfer tydi hi byth yn glawio yn ystod y gaeaf - gret so ma hyn yn arbennig i fi tydw in teimlo yn lwcus!

Ond tydi popeth ddim yn ddrwg weles i koala heddiw - un mewn sanctuary ac odd on cysgu - ond dwi wedi gweld un syn ddigon da i fi.

Phonics yn brissie

Nos wener ges i fy sypreisio efo ticedi i fynd i weld y stereophonics yn brisbane. Hollol bril gan eu bod nhw yn chwarae mewn venue odd tua hanner main neuadd idris yn dolgellau. Meddyliwch gig steddfod mewn clwb rygbi a dyna be odd o fel - wierd! On i mor agos i Kelly ar un pwynt swn i di gallu poeri arno fo, gwneud chenj bo fin gallu gweld be syn digwydd ar y llwyfan o gwbwl! Odd o jysd mor od gwbod pa mor massive dy nhw adra a gwylio nhw mewn le mor fach. Wrth gwrs odd y lle yn llawn o Gymry ar wasgar ac ambell sais hefyd - a pob un ohonyn nhw yn gwisgo eu crysau rygbi neu yn cario fflag ( typical cymry dramor de!)

Y newyddion arall ar y foment ydi bo fi di cael car - hwre! Di gorfod mynd yr holl ffordd i Toowoomba iw nol - sydd bai ddy we o leia awr i ffwrdd o unrhywfath o civilisation a ddim yn rhywle fyswn in mynd o ddewis! Ond di cael car allan o'r trip - Nissan Pulsar bach 91. Wedi ffeindio ddo bo ceir yn bethau diawledig o ddrud yma a bod na geir diawledig o hen dal ar y ffordd ac yn gwerthu am grocbris - ond mar car bach yn mynd a nai gyd oin i isio rili. mae on automatic hefyd a dwin ffeindio hynny bach yn wierd wastad di meddwl am automatics fatha car i bobl ddiog - mae o jysd mor boring i ddreifio nhw.
Rwan bod y car gennym ni da nin goobeithio trafieilio fyny'r arfordir yn yr wsonosa nesa, er mwyn chwilio am bach mwy o haul!

cangarw spotting

HWRE!

Ar ol bron i bythefnos yn y wlad yma, dwi o'r diwedd di gweld cangarw!!! A doedd dim rhaid fi fydn i sw hyd yn oed - nath o hopio lawr gwaelod yr ardd, trist iawn ond uchafbwynt fy nhrip hyd yn hyn!!!

Y peth nesaf i'w gyflawni yw ffeindio car er mwyn gallu dechrau gweld bach o'r hen wlad ma - mynd i weld un fory hen gronc ma'n debyg ond os dion mynd a fi o A i B ac os dwin lwcus i C a D diom ots gennai.

blydi kookaburras

Reit dwin gwbod bo hwn di bod yn ddechrau reit araf ir blog ond fe fydd yn rhaid i chi faddau i mi gan fy mod wedi bod yn brysur yn trafeilio i ochr arall y byd. Ond or diwedd dwi wedi cyraedd awstralia ar ol stop bach cyflym yn Kuala lumpur ac yn cael siawns i sgwnnu pwt.

Felly be dwin meddwl am y wlad ma?

Wel ma hi di bod yn haul braf bob dydd ers i fi gyraedd heblaw am heddiw ble ma hin piso bwrw glaw! A ma hin ganol gaeaf! Gwell na'n haf ni adra - be fwy allai ofyn am?

Dwi di bod yn eitha obsessed hefyd efo gweld cangarws, dwin aros mewn ardal reit wledig a di clywed bod cangarws yma ymhobman - ond ar ol wythnos dwi dal heb weld un, er dwi wedi gweld wallaby ond diom cweit run peth! Dwim hyd y oed di gweld cangarw marw ar y ffordd!

Ar drywydd anifeilaidd dwi hefyd wedi cael run in efo kookaburra nath atacio fi tra on in cael picnic allan. Odd y diawl isio fy chicken drumstick ond gyd nath o lwyddo neud odd fflapio gyd dros y bwrdd a cnocio fy ngwin drosodd don i ddim yn hapus! A nath o drio dod nol am fwy dwywaith eto - cheeks dduda i!