noson aussie go iawn

wel ges i brofi noson allan draddodiadol aussie neithiwr, pan aethom ni draw i Greenbank RSL. Sa da chi di bod yn awstralia yr RSL yw y lle ma aussies yn licio mynd i yfed bwyta, joio a chwarae ar y pokies. y retired Servicemens League ydir RSL, tebyg i be fysa working mans club adra ond lot mwy jazzy! Mae on le ir tuelu i gyd, ble da chin gallu cael swper am $7 yfed, gwrando ar band a chwarae un o'r canoedd o pokies (slot machines gamblo) A dydy nhw ddim yn edrych fatha'ch clwb rygbi lleol, ond mwy fatha mini las vegas. Maer lle yn classic! maen o werth mynd jysd i people watchio a cael gweld teuluoed aussie go iawn - god ma na bobl ryff iw gael yna!

Aethom ni yno gan bod mam gavin yn cael ei phenblwydd ac os da chin aelod ma na birthday draws ar ddiwedd eich mis penblwydd. Ma na bob math o bethau iw hennill o wyliau i bres - felly oddan nin ecseited iawn pan nath enw mam gav gael ei law allan a nath hi ennill $1000. Hwyl sbri a da chin ennill pres, be arall da chi isio o noson allan!!!!