lluniau o'r whitsundays


cwch
Y cwch!

whitehaven
Whitehaven beach

whitehavendive
Ni yn gwneud training deifio ar whitehaven beach

joban yn gwerthu sosbans!

Rwan bod y pres di rhedeg allan ninna nol yn Brisban, ma gav a fi di bod yn brysur wsos yma yn chwilio am waith, ac yn digwydd bod wsos ar ol nesa ma'r Ekka ymlaen yn brisbane - rhyw fath o sioe fawr dros 10 diwrnod di'r Ekka, efo pob math o stondins a petha i weld (falla cross rhwng roayl welsh a steddfod? heb y diwylliant wrth gwrs!) ddim yn rhy siwr be mae o fel ond gewch chi wbod mwy unwaith dwi yno. Yr unig beth dwi yn gwbod ydi bod on massive a ma nhw hyd yn oed yn cael gwyliau cyhoeddus yn Brisbane i fynd iddo fo! beth bynnag ma na lwyth o swyddi yn mynd ar gyfer yr Ekka, a ma gav a fi di cael un yn barod! Ein joban fydd i gael pobl i ista lawr i ryw presentation pig ar sospans innovative ma (glorified pressure cooker man erdych i fi!) a cael yr hard sel gan y sales pobl. Joban iawn hebalw bod o ar commission only basis - felly ma faint o bres da nin gael yn dibynnu ar faint o bobl da nin cael i ista lawr!!! Ond dio mond am 10 diwrnod felly neith o'm lladd ni. Dwi dal i drio am jobs eraill fyd (cvs mewn cwpwl o hotels a di trio am job yn gwerthu jewellery yn yr ekka fyd) felly falla ddaw wbath gwell i fyny cyn bod rhaid i ni ddechrau.

tair wythnos o haul traethau hwylio a sharks!

ymddiheuraf am beidio sgwennu mod hir, ond dwid i bod ar fy nhrafyls a heb gael llawer o amser na mynadd i fynd yn agos i gyfrifiadur.
Felly well i fi updatio pawb efo be sy di bod y digwydd mwn ...

... Wel di dechrau'r daith yn teithio fyny i Nossa ar y sunshine coast, di cael amser ffab yn ista o gwmpas ar y traeth, yfed a gwylio Gav yn trio pysgota! O ia a cael fy mrathu i farwolaeth gan blydi mozzies! O ia r y ffordd yno di stopio i weld teh big pinapple - lle hilarious - pinapple plantation dio a ma na jysd pinapple fibreglass tacky yna a da chin gallu dringo ir top a hefyd siop syn gwerthu all things pineapple, dwin siwr bo nhw heb updatio dim byd ers dechrau'r 80au!. Da chin gallu mynd am rhyw trips rownd y plantation hefyd ond odd ganddyn nhwr cheek i chargio crocbris so doddan ni ddim am fynd!

Di aros yn Noosa am tua tair noson a di penderfynu (yn wirion falla efo hindsight) i fynd ynsyth i fyny i airlie beach!!! Taith o tua 900 km!! felly di codi yn gynnar ac off a ni - wel blydi hel dwi rioed di bod mor bored o fod mewn car yn fy myw a diom fatha bo na ddim byd i edrych arno ar y ffordd - na jysd milltiroedd ar filltiroedd o sugar cane neu jysd dim byd fatha sy na ar ol rockhampton! Erbyn i ni gyraedd airle 13 awr yn ddiweddarach odd gav a fi yn styc ir set a methu cerdded!

Airlie yn gret er bach o swiz galw fon airlie beach achos does nam llawer o draeth a mae o bach yn shit a dweud y gwir! Ond dwim yn meddwl bod hanner y bobl yno yn poeni llawer mwy na ble mar cwrw nesa yn dod. Di ffeidnio un boi odd yn hollol gutted a ddim yn gwbod be iw wneud efoi hun achos bod y wet t-shirt competiotion di cael ei ganslo y noson yno! Ond odd yr haul yn braf felly diawl o ots gennai chwaith be odd y traeth yn edrych fel (well na barry island!)

O airlie di mynd am drip hwylio 3 noson draw ir whitsundays a'r barrier reef. Di hwylio syth draw i whitehaven beach felly am 7.30 y bore dyna ble oeddem ni yn crwydro ar un o draethau gorau y byd heb neb arall o gwmpas - anhygoel. Yn y dwr off whithaven di cael gwneud ymarfer ar gyfer ein intro suba dive oddan ni cael am ddim efor trip. Di mynd syth draw tuag at y barrier reef wedyn ble gawsom ni fynd i snorklo am y tro cyntaf. ma rhaid fi ddeud on in shitio fy hun, gan ein bod ni allan yn ganol y mor heb dir iw weld yn nunlla a pan es i fewn ir dwr a edrych lawr don i methu gweld y gwaelod! A hefyd odd na shit loads o bysgod blydi anferth yn nofio o gwmpas fi. Ond nes i lwyddo nofio draw i'r reef (heb edrych lawr) a wow odd on werth o gan bod o fatha byd arall sai chi byth yn gallu dychmygu bod na ffasiwn beth o dna y dwr wrth edrych allan or cwch. On in teimlo fatha bo fin nofio mewn tropical aquarium - efo cannoed o bysgod lliwgar ymhobman. Yn anffodus nes im gweld Nemo er bo fin chwilioyn galed! Di cael siawns yn nes mlaen yn y diwrnod i fynd am ein scuba dive cyntaf allan ar y reef ond if od yn onest ar ol cachu fy hun yn snorclo dodd nam gobaith cael fi i fynd scuba deifio (fydd rhaid fi cael bach mwy o ynmarfer gynta dwin meddwl) Y dwirnod wedyn nes i ddarganfod bo fin iawn i boeni am beth oedd yn y mor mawr - ar ol i grwp oedd di mynd allan i scuba deifio ddod nol mewn panic ar ol gweld tiger shark (mwy peryglus na great whites) 5 metr o hyd prin metr i ffwrdd ohonyn nhw. Ac ar ol gwlio jas ar y teledu neithiwr does nam ffiars o beryg bo fin myndi fynd allan i ganol y mor felna eto!

Gweddill y trip hwuylio di bod yn wych efo mwy o snorklo (tro ma bach agosach ir lan!) a gweld mwy or ynysoedd ffab. Yr unig setback oedd y ffaith bo fi a gav yn ddiawledig o sal ar y ffordd nol or reef gan bod y mor braidd yn ryff, nes im chwdu ond odd gav yn chwdu non stop am tua teir awr. Ond hyd yn oed efor chwdu ar ffaith bo fin encrusted mewn halen erbyn y diwedd di cael amser anhygoel a byth gofiadwy.

heb fynd dim mwy gogleddol na airlie achos bod y funds ddim rili yn ein galluogi ar y foment felly o airlie di penderfynu torrir siwrne rhywfaint wrth fynd nol lawr a di stopio yn rockhampton. Hebalw am y ffaith bod o hanner ffordd rhwng ailrie a hervey bay doesnam llawer iw ddwedu am rockhampton. ma nhwn browd iawn or ffaith mai hwn ywrbeef capital of australia a ma na blydi gwartheg fibreglass ymhobman yno, ond suprisingly doedd hynny ddim yn impressio fi rhyw lawer! Di cwrdd a boi yn yr hostel or enw capricorn dave sydd yn neud rhwy drips ir outback a ballu odd yn deud bod on arfer bod yn ffrindiau efo steve irwin cyn iddo fynd yn enwog (desperate slaes tactic dwin meddwl!) dim sypresi bo ni heb fynd ar ei drip a di gadael yn reit gynnar y bore wedyn!

Ddim yn siwr ble oddan ni am aros wedyn di penderfynu ar unai bundeberg neu lle bach or enw Town of 1770/Agnes waters. Lwcus i ni nathon ni benderfynu ar y dwytha achos odd y lle yn ffab. Pentref bach bach reit ar lan mor efo dim byd on cwpwl o siopau a traeth. lle gwych i ymlacio a gwenud dim byd. Doedd gan yr hostel oddan nin aros ynddo ddim hyd yn oed cloeon ar eu drysau - gan ddweud bo na byth ddim byd yn digwydd yno! mad! Pobl yr hostel yn rili clen hefyd a hyd yn oed di gahodd ni draw iw ty i wylior ashes y noson wedyn - yn anffodus odd raid ni fynd mlaen i hervey ba ble oeddan ni di becio ein trip i fraser. Fysa ni di gallu arosyno am wythnos yn hawdd. Definet yn rwla da ni am fynd nol iddo!

Felly next stop Hervey Bay a trip draw i fraser. Di neud self drive package ble oddan nin cael ein landio eof hyd at 10 person, lwcus i ni dim ond dau arall odd yn dod efo ni - yn anffodus i nicwpwl o Denmark odd yn ddigon nesi on yn 25 going on 50! Dodd yr hogan ddim hyd yn oed yn yfed (dwi byth yn trystio pobl sy ddim yn yfed!) Ar ol mynd ar fraser di darganfod wbath gwaeth doedd y boi methu dreifio o gwbl!! gava fo odd lawr i ddreifio a dwn im sut ma nhwn dysgu yn denmark ond dwi rioed di gweld gyrrwr gaeth yn fy mywyd! Odd on pegio hi ar y traeth mewn 5ed wedyn pan odd on gweld creek ble odd angen arafu sa fon slamior breaks a parhau i fynd trwyddo mewn 5ed a newid lawr ger ar ol ir car bron a stallio. Odd gav a fi yn jysd piso chwerthin yr holl amser! Ond heblaw amdanyn nnh au gyrru di cael amser gret!, er bo fi heb gysgu llawer gan bo nin campio a dodd y llawr ddim yn rhy gyfforddus.

o hervey bay nol a ni i noosa eto i chilio chydig cyn mynd nol i brisbane ac i topior tan fyny chydig (or diwedd dwin dechrau ymnd yn frown!!!) Rili licio noosa gan bod y lle mor chilled ac odd na griw da yn yr hostel felly di cael laff gydar nos fyd - yn enwedig ar ein noson ola, pan nath na skallys lleol trio dwyn golchi boi oedd efo ni oddi ar y lein! Dwi rioed di chwerthin gymaint a nes i yn gweld y kids ma yn rhedeg lawr y rhiw efo clothes horse llawn o ddilad ar boi ma o iwerddon yn rhedeg ar eu holau yn gweiddi "give me back my boxers!"

Eniwe nai adael hi ar hynny am rwan achos dwin siwr bo hwn y blog hiraf yn hanes blogs! Jysd i chi wbod da ni nol yn brisbane rwan ac yn gorfod dechrau chilio am waith achos da nin skint! nai gadw chin upadted efo sut mar job hunitng yn mynd a dwin gaddo rhoi lluniau ymlaen yn reit fuan fyd! jysd er mwyn gwenud pawb yn extra cenfigenus! xx