mond 4 mis ar ol

di bwcio'r dyddiad da nin dod adra or diwedd! Ma genna chi 4 mis o heddwch ar ol achos da nin hedfan nol ar dydd Iau 26 Ionawr. Felly dyla ni fod yn ol yn gaerdydd erbyn y dydd sadwrn neu sul. Methu coelio mai dim ond pedwar mis sgenna ni ar ol, ond edrych mlaen i weld pawb xx

fy new i yw elliw a dwin addicted i ...meat pies!

Rwan dwi rioed di bod yn un am pei, on in rili licio hanner pei am sbelan a dwi wastad di bod yn ffan o'r pastie, ond rioed di bpd yn ffan o peis - yr holl fusnes steak and kidney di rhoi fi off dwin meddwl - byth yn siwr be sy ynddyn nhw!

... Ond ma petha di nwid ers i fi drio aussie meat pies! Ac mae o di cyrraedd pwynt ble dwin meddwl bo fin addicted a dwim yn siwr be dwin mynd i neud pan ddoi adra. Mar meat pie yn phenomenon yn awstralia ac yn staple diet i ran fwyaf o aussies, a ma nhe ar werth ymhobman efo siopa yn dedicated i pies. A dydyn nhw ddim fatha'r petha soggy llawn cig random fatha da chin cael mewn chippies adra. Ma gen y goreuon bits go iawn o steak, a lympia o nionod, a man bosib cael nhwn blaen (er wastad efo sos coch) neu efo extras fel tomatos, madarch cig moch, neu fy ffefryn i mushie peas!!

Fyswn i rioed di meddwl bos meat pie yn gallu bodmor neis tan i fi weld rhai fan hyn, a dwi yn meddwl sa fon giamstar o syniad agor siop gwerthu meat pies aussie style nol adra (neb i neud hyn wan heb roi credit i fi - neu pies am ddim achos fyddain gwbod bo chi di copion syniad i!) dwin siwr sa chin gwneud mint (dwi di gweld y ciws wrth y cornishbakhouse yn caerdydd amser cinio) Os oes gan unrhyw un cwpwl o filoedd yn sbar i ddecharu un gadwch fi wybod!!

mae brawd mawr yn gwrando!

hwre hwre - dwi di cael joban or diwedd - wel ma gennai trial shift lawr yn Greenbank RSL nos Sadwrn. Felly dwin mynd i fod yn minglan efo'r cream o OAPs yr ardal ac yn clirio platia gan deuluoedd mega aussie yn yr all you can eat!! ond allaim cwyno yr unig blydi job dwi di gael a tydio mond 10 munud i ffwrdd. A seriously catrin ame o fatha byw yn Corris! Pell o bobman.
Tydi Gav ddimy n mynd i fod yn gweithio mewn dau siop run pryd chwaith di cael cynnig dau job a mae o am ddechrau un ac os diom yn licio fo symud ir llall! Ond o ddechrau gweithio i Telstra (fatha BT adra) mae o di cael clywed gwybdoaeth diddorol iawn - mae Telstra yn moitro pob galwad a texts syn cael eu gwneud ac os ydi unrhyw un y son am terrorism, al qaieda, lladd Johan Howard, bombs nau wbath felna mae ganddyn nhwr hawl i monitro eich galwadu am bythefnos!!! Be dir bet bo hyn yn digwydd adra hefyd di nhw jysd ddim yn deud wrtha chi! Ma nhw hefyd yn cadw pob un text da chin ei sgwennu am 2 flynedd!!! Blydi cheeks de. Felly dwi awydd confiwsio'r diawl allan ohonyn nhw a jysd gollwng geiriau suss mewn i negeseuon Cymraeg! felly os da chin cael text gennai efo'r gair al qaieda yno fo - peidiwch a phoeni dwi heb fynd yn hurt jysd yn chwarae efo lllywodraeth Awstralia!!

Di bwriadu rhoi chydig o luniau yn y blog heddiw, ond ma on cymryd mor hir i lwytho nhw mlaen dwi di colli mynadd.

Eniwe plans wan ydi gweithio tan dolig wedynmynd draw i sydney erbyn flwyddyn newydd wedyn mynd draw i Melbourne pigo fewn i'r australian open a nol i bribane cyn dod nol i Gymru fach. Cyn dolig da ni am fynd am drip lawr i byron a dwi di orynnu ticedi i fynd i weld yr Indy ar y gold coast mis nesa. hefyd dwi dal heb fod i Australia Zoo eto, felly bydd rhaid mynd yno hefyd.

Tywydd yn dechrau poethi wan fyd - ma nhwn gaddo 30gradd erbyn y penwsos - hwre gai weithio ar y tan!! Dwi ddim yn wyn mwyach ond dwi dal ddim yn edrych fatha aboriginal felly ma gennai dipyn o waith dal iw wneud cyn dod adra!

Eniwe rhaid mynd i wylio home and away (ma nhw di newid y person syn actio hayley syn confusing iawn) nai drio cael lluniau yn fuan pan fydd genai bach fwy o fynadd

joban shmoban

Helo bawb jysd yn meddwl swn in rhoi update i chi o be syn digwydd - dim lot rili! Busnes gwerthu sosbans ddim di para am hir - commission i gyd a rili doji felly hwre wan i hwna. Ond dal heb ffeidnio job ers hynny, di joinio efo cwpwl o agencies a ma na un yn trio o leia ond dal dim byd deffinet, heb glywed siw an miw gan y ddau arall! yr holl fusnes yn cael ei wneud yn anoddach gan y ffaith bo nin styc allan yn ganol nunlla ma hyd yn oed angen lifft i ddal bys, felly braidd yn anodd cael bar job yn y ddinas! ma gav di cael dau job (mewn siop ffons a siop post) ond dy nhw heb ddechrau eto - felly da nin dau yn sgintos joni mintos a dal yn styc efo rhieni gav! Rili gobeithio ddaw rwbath yn fuan neu fyddai di genud fy nyt i fewn! Y gobaith ydi i hel bach o bres i gael mynd lawr i sydney a melbourne cyn dolig

Un peth da ddo, mae'r gaeaf rwan officially drosoddfelly ma hi am ddechrau poethi (dim bo hi di bod yn oer chwaith!