dau ddiwrnod i fynd.....

Wel allaim coelior peth dim ond dau ddiwrnod sy gennai ar ol yn oz. Reit drist yn enwedig gam bod y tywyddd yn lyfli ar y foment, ond hefyd yn edrych mlaen i fynd adra a gweld pawb a ma gennai gyfweliad am job dydd gwener syn dda (wel heblaw bod fy nillad gwaith i gyd yn y gogledd a dwim yn mynd i gael siawns i nol dim!!! Dwn im os neith boardies a crys-t y tro??)

Di gorffen ein trip ar nodyn da ar ol bod yn sydney wsos yma. Wel nath y trip ddim dechra yn rhy gret ar ol i ni godi yn gynnar i gyrraedd y maes awyr i ddal flight 9 y bore, di sylwi bo ni di bwcio flight am9 y nos dim 9 y bore - son am blin ac ypset!! Sa chin meddwl bod y bobl man defnyddio 24hr clock bysach ond na! a dyna nath confiwsio fi. Doedd nam gobaith cael flight cynharach chawith felly dodd nam point i ni fynd adra gan bod on cymryd un oes i fynd nol a sa fon costio bom, felly di treulior diwrnod yn yr oulet shopping lle wrth y maes awyr. Sa fom yn rhy ddrwg heblaw bo ni mond newydd fod yna yn ddiweddar a di gweld popeth. Felly nath gav a fi resortio i chwarae hide and seek ar nun pwynt i gadw ein hunain yn entertained!

Eniwe di mynd nol ir maes awyr i checio fewn a be nathon nhw cynnig flight cynharach i ni yn hollol random - wbath i neud efor tywydd! Pam sa nhw ddim di neud hynny yn gynharach.

Felly gyrhaeddom ni sydney yn diwedd a di mynd draw i aros efo Dave a nat, odd lwcus i ni mond yn byw deg munud yn y tacsi.

Wel nes i joio sydney yn fawr iawn, di rili licio'r ddinas,a lwcs i ni odd y tywydd yn gret heblaw am pan aethon ni draw i Manley - typical i fi mynd ir traeth a ma hin bwrw glaw. Di neud yr usual rili gweld y sights cerdded o gwmpas y ddinas, di mynd ar y ferry i manley a di mynd i bondi fyd.

A do rhods fuon ni draw ni Harrys cafe de wheels i gael pie, mash, mushy peas a grefi - lush - wel hebalw bod sydney yn infested efo pryfaid ac odd y diawliaid yn bysian on cwmpas yn boban tra oddan nin trio byta.

Yr unig biti oedd bo ni heb gael mwy o amser, fyddai deffinet yn dod nol eto ac yn treului bach mwy o amser yno er mwyn gallu chilio bach mwy a dim rhedeg o gwmpas yn trio gweld popeth.

Heddiw di treulio'r bore lawr ar y traeth (topior tan i fyny cyn dod adra, ond di llwyddo llosgi fy nhraed a cefn fy nghoesa! Wps!) Ac fuodd gav yn helpu randy road tesio ei ganw newydd, nes i drio mynd efo nhw ond efo tri doedd y oeth ddim yn teimlo yn rhy saff i fi! Fyddai deffinet yn methur traethau lysh a'r haul man rhaid deud.

ydw dwi dal yn fyw!

Helo bobls, sori bo fi heb fod yn agos ir blogins ers amser ond petha di bod braidd yn hectic yma. Ond i recapio ar be sy di bod yn digwydd, dwi di bod yn gweithio lot yn yr RSL -( dwin clywed jingles y pokies yn fy nghwsg, a mae on dychryn rhywun gymaint ma pobl yn gambl ar y pethau, ma na rai pobl yno bob dydd, ac weithiau am oriau ar y tro - blydi hurt dduda i!!) Gav di bod yn cael bach o drwbwl efoi deulu felly di symud fewn efo ffrind a di penderfynu dod adra bach yn gynharach - hy wsos i dydd llun!! Petha di bod bach yn hectic ond di bod yn gneud ein gorau i fynd i weld pethau a joio. Ges i ddiwrnod gwych yn australia zoo, ma gennai ganoedd o luniau o fi yn bwydo cangarws ac yn mwytha koalas - yn anoffodus dir camera ddim gennai wan felly dim lluniau am y tro - sori.

Ond ma na bach o ecseitment fi bod - ma gav a fi di dyweddio!! A na cyn i bawb ofyn dim clem pryd nawn ni briodi fydd raid ni ddechrau safio reit handi!!

Off i sydney wsos nesa, a dwi methu aros i gymryd cyn gor rhods a mynd i drio peis harry!