Onomania - gair y diwrnod

Gair gwych heddiw gan Wordsmith - Onomania sef:

oniomania (O-nee-uh-MAY-nee-uh, -MAYN-yuh) noun

Compulsive shopping; excessive, uncontrollable desire to buy things.

[From Latin, from Greek xnios (for sale), from onos (price) + -mania.]

Rhodri Morgan i agor Neuadd Ganllwyd??

Yn ol y BBC fe fydd Rhodri Morgan yn ail agor neuadd Ganllwyd heddiw ar ol iddo gael ei re-vampio. Ac yn ol yr erthygl ma nhw di gwario dros £200,000 ar y lle - sut da chi'n gallu gwario cymaint a hynny ar glorified shed sinc? Pwy nath o Richard Rogers?

Pimp my snack

Di ffeindio'r wefan ma heddiw o'r enw pimp my snack a man dnags sut i neud giant maltesers neu hiwj jammy dodgers - ac yn amlwg ma na nifer o bobl di bod yn bored dros gwyl y banc ma, achos ma na loads o pimpio di bod yn mynd ymlaen.

FAW yn wrth Gymreig

Erthygl ar newswales heddiw yn son am agwedd wrth Gymreig yr FAW a mae Cymdeithas yr Iaith wedi cwyno i FIFA am hyn. mae'n hollol warthus

John Pritchard, Secretary of the Caernarfon and District League,recently replied to a letter from the FAW through the medium ofWelsh, and to his great surprise, received the following responsefrom FAW Secretary General David Collins:

"I can infom you that the Football Assocciation of Wales conducts its business in English. It will remain the policy of the FAW that all communications are conducted in English."

John Pritchard was also refused permission to speak through the medium of Welsh in two separate hearings with the FAW, and they refused to pay for any translating facilities, forcing John Pritchard to speak in English.Yn ol yr erthygl mae'r FAW wedi torri nifer o reolau FIFA trwy wneud hyn megis:

Statutes 3 which states:"Discrimination of any kind against a country, private person orgroups of people on account of ethnic origin, gender, language,religion, politics or any other reason is strictly prohibited andpunishable by suspension or expulsion."

And statutes 8.2 which states:"It is the responsibility of each member association to translateinto the language of their own country"

Ymunwch a tribe yn fiji am £120!

Di gweld stori yn y Metro heddiw am ddau foi sydd wedi heirio ynys yn fiji a ma nhw isio recriwtio tribe o 5,000 ar gyfer yr ynys.
http://www.tribewanted.com
Gall pob aelod dreulio hyd at 3 wythnos ar yr ynys. Ma aelodaeth fel 'nomad' yn dechrau am £120 am hynna gewch chi wythnos ar yr ynys a llais yn sut mae'r ynys yn cael ei redeg, ac am £360 gwech chi fod yn 'warrior' a treulio 3 wythnos ar yr ynys.

Os fyswn i ddim mor skint swn i'n neud!!