Rhodri Morgan i agor Neuadd Ganllwyd??

Yn ol y BBC fe fydd Rhodri Morgan yn ail agor neuadd Ganllwyd heddiw ar ol iddo gael ei re-vampio. Ac yn ol yr erthygl ma nhw di gwario dros £200,000 ar y lle - sut da chi'n gallu gwario cymaint a hynny ar glorified shed sinc? Pwy nath o Richard Rogers?