Homage to catalonia

Erthygl dda ar blog y guardian heddiw am y belilais am fwy o ryddid i Catalonia, ac yn cymharu'r pwerau sydd ganddyn nhw i'r hyn mae'r DU wedi ei gynnig i'r Alban a Chymru. Gan ddweud bod hin hen bryd i'r DU ddysgu rhybweth gan Sbaen a Catalonia.

Even today London politics derides the experience of Scottish and Welsh devolution, assuming that the natives regret its extravagant budgets and costly architecture and would rather return to metropolitan direct rule. The fiasco of Northern Ireland, with its peace walls, political gangs, religious primitivism and colonial rule, is put down to the impossibility of the Irish. As with all European devolutions, the initial result can be expensive and bureaucratic. Yet they are popular. In both Edinburgh and Cardiff each constitutional review has seen a demand for more not less autonomy. Rarely do democrats want less democracy. Nor have the Scots been profligate with their local income tax, despite the Treasury's attempt to stop them from having one.
Neither Scotland nor Wales enjoys remotely the degree of autonomy exercised by provincial governments elsewhere in Europe. The Scottish parliament has roughly the powers possessed by a pre-Thatcher county council, and the Welsh assembly even less.

The British constitution, at least in regard to England, is now creaking at the seams. This past week has seen it close to collapse. A media-obsessed egotism has Tony Blair splurging new laws every day, Gordon Brown faking English nationalism and John Reid espousing sharia law at the bidding of the tabloid mullahs. It is centralist beyond reason, beyond fanaticism. Thank goodness for some sanity from Spain. Come back Armada, all is forgiven.

UDA yn y sweepstake!

Dwi di pigo'r UDA yn y sweepstake yn gwaith sy'n da i ddim, ond dydi fy £2.50 ddim wedi mynd i wastraff eto gan bod gennym gystadleuaeth ychwanegol ble ma rhaid i ni gesio pwy fydd yn ennill pob gem, a pwy fydd top scorer ayyb. am bob un da ni'n ei gael yn gywir da no'n cael pwynt a mae na wobr yn mynd i'r tri gorau. felly dwi'n dal fy ngwynt mai Brazil ac Argentina fydd yn y ffeinal!!

big borther a'r world cup

Does na ddim byd rhy ecseiting di bod yn digwydd yn fy mywyd yn ddiweddar sydd efallai yn esbonio fy obsesiwn efo big brother, ac er bod o heb ddecharu eto, y world cup. Dwi'n gwbod bod big brother yn rwtsh a bod pawb yn uffar o annoying arno ond mae o wir fel cuffur ac allai'm peidio ei wylio hyd yn oed taswn i isio. I fopd yn onest mae on werth tiwnio mewn bob noson jysd i weld Glyn, sydd yn glasur chaware teg iddo, gyda'i berlau fel "ai rili haf lyrnd some laiff sgils in hiyr, ai can cwc naw and meic a sandwich and bins on tost!"

A dwi'n gwbod bod o heb ddechrau eto, ond y world cup yw fy ail obsesiwn ar y foment. Dwi'n dilyn y build up yn y newyddion (gan weddio yn ddyddiol bo troed rooney yn mynd i ddal gangrin), ma gennai fy wal chart a dwi'n helpu sortio'r sweepstake yn gwaith! Y socceroos (awstralia) fydda i'n eu cefnogi (wel tan ar ol y group stages beth bynnag!) gan bod yr hanner arall yn dod o awstralia. Ond eto fyth fydd na ddim byd yn well na gweld Lloegr yn gwneud yn wael, gan obeithio y byddan nhw'n crasio allan ar penalties yn erbyn Argentina!

Ac efo'r tour de france yn dechrau cyn i'r world cup hyd yn oed orffen, fydd na'm gobaith i unrhywun weld fi am y ddau fis nesa!