Llundain, New York ... Bermo???

Stori ar wefan y BBC heddiw yn deud bod yr enwog Weigh Out yn Bermo wedi cael ei enwi yn un or' can siop gorau yn y byd!!!

Weigh Out yw'r unig siop yng Nghymru ar y rhestr sydd yn cynnwys Selfirdges a Bollmingdales!!

O'n i yn weigh out yr wythnos dwytha i gael bag o pick n mix ar gyfer y tren nol i Gaerdydd. Siop ffab sydd yn gwerthu popeth o da da's i flawd a speisys, ac yn lot rhatach na'ch archfarchnad lleol.

1 Sylwadau:

Dywedodd Blogger Lowri Williams...

Annwyl Elliw,

Rydyn ni’n ysgrifennu atoch chi achos bod ni’n datblygu prosiect newydd pwysig ynglŷn â’r iaith Gymraeg a hoffen ni gael eich help.

Mae prosiect Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC) yn brosiect uchelgeisiol a ddechreuodd yn swyddogol ar Fawrth 1af 2016 (gellir dod o hyd i fanylion pellach am hyn yma: sites.cardiff.ac.uk/corcencc/).

Os posib i chi gysylltu â mi ar WilliamsL10@cardiff.ac.uk er mwyn i mi yrru mwy o wybodaeth i chi?

Cofion cynnes,
Lowri Williams
CorCenCC Research Assistant | Cynorthwwydd Ymchwil CorCenCC
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd

20/1/18 16:36  

Rwbath i ddweud? Dwedwch fan hyn...

<< O'ma